Haendel: Radamisto
Zenobia

October 4, 6, 8, 10, 12 & 14th, 2021

European Tour

Musical direction – Francesco Corti

Philippe Jaroussky – Radamisto
Marie-Nicole Lemieux – Zenobia
Emőke Baráth – Polissena
Zachary Wilder – Tiridate
Renato Dolcini – Farasmane
Anna Bonitatibus – Tigrane
Alicia Amo – Fraarte

Ensemble Il Pomo d’Oro

• BACK TO THE SCHEDULE •